Samen investeren in een sterke streek

NOVEX De Peel richt zich op het mogelijk maken van vernieuwing, het in beweging brengen van partijen, op experimenteerruimte voor de streek. Een Regionale Investeringsagenda (RIA) is hét middel om tot uitvoering te komen. Samen met de streek werken we de komende tijd toe naar een eerste RIA, als begin van een langjarig uitvoeringsprogramma. We investeren vanuit (bescheiden) impulsgeld enerzijds in een kweekvijver van kansrijke ideeën en initiatieven. En anderzijds sturen we aan op (grote) investeringen in sleutelprojecten en gebiedsprogramma’s die serieuze doorbraken realiseren in de verbeteropgave van de bodem en het watersysteem in De Peel, in verduurzaming en vernieuwing van het agrarisch grondgebruik en in leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen.

Op dit moment werken we aan een subsidieregeling. Naar verwachting is deze in juli af. We informeren je dan via deze website. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, laat dan je gegevens achter.