In gesprek met de streek

Het leggen van deze uitdagende puzzel kunnen we alleen samen doen, met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Dit voorjaar gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de streek. We zijn benieuwd naar reacties op het Ontwikkelperspectief, maar zeker ook naar ideeën, initiatieven en projecten die bijdragen aan de uitvoering van het toekomstbeeld voor de Peel.

Vanaf maart 2024 vinden eerst kleinschalige regionale tafels plaats met sleutelfiguren uit de streek, om het ontwikkelend perspectief samen verder uit te diepen én om te bekijken hoe alle betrokken partijen samen tot uitvoering kunnen komen. Dit als opmaat naar een Regionale Investeringsagenda. Bedoeling is de dialoog vervolgens op te schalen naar een of meerdere grotere bijeenkomsten. De partners in de NOVEX-samenwerking zijn graag bereid om hierover het gesprek aan te gaan met ondernemers en maatschappelijke partners. Neem gerust contact met ons op!