Ontwikkelperspectief 2050

Om een beweging in gang te zetten moet je weten waar je staat en waar je naartoe gaat. Daarom hebben de betrokken overheden in 2023 opdracht gegeven aan experts van Flux Landscape Architecture en Royal HaskoningDHV om een eerste versie van een Ontwikkelperspectief te maken.

Wat willen we wel en wat liever niet op weg naar 2050? Het zich ontwikkelend NOVEX- perspectief is een kompas waarmee we als overheden het gesprek willen aangaan met de streek. Om het perspectief samen verder uit te diepen én om te bekijken of maatschappelijke coalities tot uitvoering kunnen komen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar wat aanspreekt en wat niet. Of naar andere (betere) manieren waarop we Europese en nationale doelen kunnen halen.

Het Ontwikkelperspectief schetst een toekomst van de Peel die meerkleurig is; met ruimte voor geel (economie en energie), voor groen (natuur, bodem en water), en rood (wonen en leefbaarheid). Daarbij kijken we vooruit naar 2050 en wat dat betekent richting 2030. Om zo gezamenlijk te komen tot een nieuwe balans tussen natuur, ondernemerschap en leefbaarheid, met genoeg water en een gezonde bodem als fundament.

Kaart met mogelijke gebiedsindeling 2050

Het Ontwikkelperspectief is een document zonder juridische status en nadrukkelijk geen routekaart van hoe het precies moet, maar een kompas voor de uitvoering in de richting van een toekomstbestendige Peel. Het dient als houvast en inspiratie. Voor de betrokken overheden, als input en inkleuring van hun eigen beleid. Voor de streek om tot serieuze investeringen te komen en impulsen in pilots en proeftuinen.

Lees het volledige Ontwikkelperspectief 2050.