Impulsregeling

NOVEX De Peel richt zich op het mogelijk maken van vernieuwing, het in beweging brengen van partijen, op experimenteerruimte voor de streek. Een Regionale Investeringsagenda (RIA) is hét middel om tot uitvoering te komen. Samen met de streek werken we de komende tijd toe naar een eerste RIA, als begin van een langjarig uitvoeringsprogramma. We investeren vanuit (bescheiden) impulsgeld enerzijds in een kweekvijver van kansrijke ideeën en initiatieven. En anderzijds sturen we aan op (grote) investeringen in sleutelprojecten en gebiedsprogramma’s die serieuze doorbraken realiseren in de verbeteropgave van de bodem en het watersysteem in De Peel, in verduurzaming en vernieuwing van het agrarisch grondgebruik en in leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen.

Impulsregeling NOVEX De Peel
Vanaf 3 juli 2024 is de Impulsregeling NOVEX De Peel open. Met de Impulsregeling steunt NOVEX De Peel samenwerkingsverbanden van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het ‘Zich Ontwikkelend Perspectief’ voor de Peel. Met een bijdrage van maximaal € 25.000,- willen we projecten een vliegende start geven om tot uitvoering te komen.

Bekijk onze folder en lees alle informatie en voorwaarden voordat je een aanvraag indient. Subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. De datum van een volledige aanvraagt telt.

Aanvragen
De eerste aanvraagperiode loopt van 3 juli tot en met 20 december 2024. De impulsregeling wordt namens de samenwerkende partners in de Peel uitgevoerd door RNOB. Samenwerkingsverbanden uit alle delen van de Peel (Zuidoost- en Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg) kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatieven.

In 2025 is een nieuwe mogelijkheid om een subsidie uit de impulsregeling aan te vragen. De tweede aanvraagperiode loopt van 7 januari tot en met 25 juni 2025.