Een meerkleurige toekomst in de Peel

De Peel in 2050 is een regio waar het grondgebruik in balans is met water en natuur. Waar een goede boterham te verdienen valt met voedselproductie en waar ook ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid. Een prachtige groene streek waar geleefd wordt in vitale dorpen tussen de Brainport en andere stedelijke regio’s. In de Peel zitten we straks als streek zelf aan het stuur en geven we samen richting aan onze toekomst.

Dit is het toekomstperspectief dat velen ambiëren, en tegelijkertijd is het een uitdagende puzzel, want de vraagstukken in de Peel zijn omvangrijk en complex. Niks doen is geen optie. De natuur, landbouw, water; alles vraagt om een oplossing. Een leefbare en gezonde Peel is in het belang van iedere Peelbewoner. Dit soort vraagstukken overstijgen en doorsnijden gemeente- en provinciegrenzen en zijn niet ‘ieder voor zich’ op te lossen. Dat geldt ook voor zaken als het opvangen van verstedelijkingsdruk of ruimte maken voor energietransitie. Samenwerking in De Peel is daarom absoluut nodig.

De Peel is door het kabinet aangewezen als een van de zestien nationale aandachtsgebieden voor herinrichting. In NOVEX De Peel werken alle overheden, als één overheid, samen met de streek aan een duurzame toekomst voor de Peel. NOVEX staat voor extra uitvoeringskracht en de ambitie om als Rijk en regio samen te investeren in de toekomst van de streek.

De komende maanden gaan de samenwerkende overheden in NOVEX De Peel in gesprek met groepen ondernemers, organisaties en initiatiefnemers in de streek over het ontwikkelperspectief voor De Peel. Doel van die gesprekken is om ideeën op te halen voor een gezamenlijke investeringsagenda en maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het oplossen van herinrichtingsvraagstukken op gebied van natuur, water, landbouw, energie en verstedelijking.

Wil je op de hoogte blijven van belangrijk nieuws over NOVEX De Peel? Laat dan hier je gegevens achter.