Proclaimer

Expeditie ruimte is een officiële website van de Provincie Limburg. Expeditie ruimte geeft informatie over de omgevingsvraagstukken. Expeditie ruimte streeft ernaar dat de aangeboden informatie correct is. Komt u toch informatie tegen die onjuist of verouderd is, wilt u dit dan aan ons doorgeven? U kunt hiervoor contact opnemen via ons contactformulier.

Hoe snel reageren wij?

Expeditie ruimte behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren. Als wij uw vraag binnen 5 werkdagen niet kunnen beantwoorden, sturen wij u een bericht waarin wij aangeven wanneer en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website van de Expeditie Ruimte en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Expeditie Ruimte is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Privacyverklaring

Voor Privacyverklaring en hoe de expeditie Ruimte, provincie Limburg om gaat met persoonsgegevens, kunt u voor meer details doorklikken: privacyverklaring provincie Limburg