Nieuws

Terugblik online informatiebijeenkomsten

Op 27 maart en 4 april 2024 organiseerden we online bijeenkomsten voor Raadsleden, Statenleden, leden Algemeen Bestuur en bestuurders van de betrokken overheden. In totaal namen bijna 100 personen deel aan de bijeenkomsten. Er werd een toelichting gegeven op het Ontwikkelperspectief 2050 en de organisatie van NOVEX De Peel. Daarnaast was er gelegenheid voor vragen, suggesties en opmerkingen. De opnames zijn nu ook terug te kijken.

Vragen die we niet hebben kunnen beantwoorden tijdens de online bijeenkomsten worden binnenkort aangevuld in onze veelgestelde vragen.

De video is ingekort in verband met slecht geluid in de eerste minuten. Bekijk hier ook de video met meer uitleg over NOVEX De Peel en het waarnaar verwezen wordt.