Nieuws

Een impuls voor maatschappelijke initiatieven in de Peel

Vanaf 3 juli 2024 gaat de Impulsregeling NOVEX De Peel open. Met deze regeling ondersteunt NOVEX De Peel maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de doelen van het Ontwikkelperspectief 2050 voor de Peel.

In de Peel stapelen veel ruimtevragende vraagstukken zich op. Niets doen is geen optie, want de natuur, economie en leefbaarheid staan onder druk. We streven naar een regio waar grondgebruik in balans is met water en natuur. Waar een goede boterham te verdienen is met voedselproductie en andere bedrijvigheid. En een groene streek met leefbare dorpen.

In het Ontwikkelperspectief 2050, het kompas voor de Peel van morgen, zijn bodem en water leidend. Vanuit de natuurdoelstellingen streven de betrokken overheden naar een verbeterde natuurbescherming, vernatting, uitbreiding en verbinding van natuurgebieden. Vanuit de leefbaarheidsfunctie van de Peel werken we aan een gezonder leefmilieu, versterking van het landschap maar ook een toename van woningen en verbetering van de bereikbaarheid. Vanuit de economie zijn de energietransitie, werkgelegenheid en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied belangrijke thema’s.

Samenwerking
Met de Impulsregeling steunt NOVEX De Peel samenwerkingsverbanden van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het toekomstperspectief voor de Peel. Ook overheden kunnen deel uitmaken van zo’n samenwerking. Met een financiële bijdrage van maximaal € 25.000,- willen we projecten een impuls geven om tot uitvoering te komen. Dit mogen ook kleine projecten met een lokaal effect zijn, die wellicht een groter proces op gang kunnen brengen. Daarnaast helpen we met het verbinden van partners die van elkaar kunnen leren. Kennis delen is van groot belang.

Aanvragen
Op 3 juli gaat de Impulsregeling open. Samenwerkingsverbanden uit alle delen van de Peel (Zuidoost- en Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg) kunnen dan subsidie aanvragen voor hun initiatieven. Kijk op de website voor meer informatie. De eerste aanvraagperiode loopt van 3 juli tot en met 20 december 2024. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De Impulsregeling wordt beheerd door RNOB voor de het totale gebied van NOVEX De Peel. RNOB is een van de partners van NOVEX de Peel.

Op de hoogte blijven?
Wil je meer weten over de Impulsregeling en andere ontwikkelingen van NOVEX De Peel? Houd dan de website in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief!