Agenda

Nieuwe Ruimtelijke Scenario’s voor Nederland in 2050 Digitaal en fysiek PBL-kantoor

  • 29-03-2023
  • 09:30 - 10:00

Georganiseerd door: Planbureau voor de leefomgeving

Met de scenario’s verkennen we de mogelijke ruimtelijke inrichting van Nederland op lange termijn. In alle vier scenario’s speelt de transitie naar een duurzame samenleving (in brede zin) een centrale rol. De scenario’s laten zien dat de transities, in combinatie met andere, meer vertrouwde opgaven, er onder verschillende omstandigheden en op basis van verschillende normatieve uitgangspunten anders uit kunnen zien. Ze maken duidelijk wat de ruimtelijke voorwaarden voor en effecten van enkele grote keuzes zijn en zijn zoveel mogelijk concreet in beeld gebracht door opties letterlijk op de kaart te zetten.

Presentatie Ruimtelijke Verkenning op 29 maart 2023 in Den Haag

Op woensdag 29 maart 2023 presenteren we de Ruimtelijke Verkenning 2023 aan Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waarbij hij het eerste gedrukte exemplaar van het rapport ontvangt en erop reageert. Daarna volgt een nadere kennismaking met de vier ruimtelijke scenario’s in vier interactieve workshops.

De presentatie is van 9:30 tot 10:30 uur op het PBL-kantoor in Den Haag en is ook online te volgen. De workshops zijn van 10:45 tot 12:00 uur.

Kijk hier voor het oorspronkelijke bericht.

test

  • hi
  • hi
  • hih
  • fidi

testtttt

Meer info